TABLICA OGŁOSZEŃ

Informacja

Zgodnie z decyzją Zarządu Komisji Zakładowej nr 408 NSZZ „Solidarność” RM, w poczatku grudnia wypłacana będzie zapomoga świąteczna dla członków naszej zakładowej organizacji związkowej.

Miejsca i czas wypłaty:

Ursynów – pokój związkowy Ip. Budynek KEI w dniach 5-9.12
w godzinach 9-15.

Wawelska – hol przy wejściu głównym w dniach 6,7 grudnia
w godzinach 9-14.

Oświadczenie KSOZ NSZZ „Solidarność”

Delegacja NSZZ „Solidarność” w trakcie spotkania Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Zdrowia postanowiła pozostać w gmachu ministerstwa. Czekają na pilne spotkanie z premier Beatą Szydło.
Zdaniem związkowców akcja to wyraz protestu wobec ewidentnych zaniechań kierownictwa resortu zdrowia w kluczowych sprawach dla pracowników i pacjentów…

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze zaprasza członków i sympatyków Związku na XXXIV Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, która tradycyjnie odbędzie się w trzecią sobotę i niedzielę września. Zapisy na wyjazd jednodniowy w dniu 18 września prowadzi Dział Informacji i Promocji (tel. 22 314 80 17). Połowa kosztów przejazdu członków Związku zostanie dofinansowana (ok. 40 zł). Uczestnicy [...]

Dofinansowania letniego wypoczynku dzieci

OGŁOSZENIE
W sprawie dofinansowania wypoczynku letniego dzieci (z roczników 2000-2010) członków naszej organizacji związkowej.
Komisja Zakładowa przyjęła na rok 2016 następującą kwotę dofinansowania: 200 zł na dziecko
Druki zgłoszeniowe można odbierać od dnia 8.06.2016 w godz. 10-14
na Ursynowie:
-Wojciech Baranek-pokój związkowy (bud. KEI 1 p.) wew. 2896
a także wydrukować z naszej strony internetowej: www.solidarnosc-coi.waw.pl
Wypełnione druki należy składać do dnia: 17.06.2016 r. do wyżej wymienionych osób.

Odwołanie Pogotowia Strajkowego

Niniejszym informujemy, że organizacje związkowe działające przy CO-I pozostające w sporze zbiorowym z Pracodawcą, t.j.:

Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM,
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej oraz
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

jako wyraz dobrej woli i nadziei na dobrą zmianę, zgodnie z uchwałami swoich Zarządów, odwołują z dniem 25.03.2016 pogotowie strajkowe na terenie Centrum Onkologii – Instytutu.

Z przyjemnością przyjęliśmy deklarację Pana Dyrektora dotyczącą współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi i liczymy na uczciwą współpracę w duchu dialogu społecznego.

Alleluja – Jezus żyje!

 

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”!
(Łk 24,5-6)

Pusty grób

 

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wiary, nadziei, miłości i pokoju,

wszystkim pracownikom Centrum Onkologii – Instytutu
składa Zarząd KZ408 NSZZ Solidarność RM

 

Najlepsze życzenia świąteczne!

Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ „Solidarność” RM
składa wszystkim Pracownikom Centrum Onkologii-Instytutu
najlepsze życzenia z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech w Państwa domach zagości pokój, miłość i radość,
a w miejscu pracy pokój, szczerość i wzajemny szacunek. 

Niech Nowy Rok 2016 przyniesie dobrą zmianę
także w naszym zakładzie pracy,
niech stanie się dla wszystkich pracowników miejscem uczciwej pracy
i godziwej zapłaty.