Prośba o złożenie upoważnienia CO-I do potrącania składki związkowej (wymóg RODO)

W związku z koniecznością dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Zarząd zwraca się z prośbą do członków o uzupełnienie swoich danych osobowych o formularz, który można pobrać i wypełnić codziennie od poniedziałku do piątku w pokoju związkowym ( KEJ I piętro pok.nr.17 wew. 2896 ) w godz. 7.30 – 14.30 lub pobrać ze strony internetowej Upowaznienie do_potracania_skladki związkowej, wypełnić i podpisany dostarczyć jak wyżej.