TABLICA OGŁOSZEŃ

Prośba o złożenie upoważnienia CO-I do potrącania składki związkowej (wymóg RODO)

W związku z koniecznością dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Zarząd zwraca się z prośbą do członków o uzupełnienie swoich danych osobowych o formularz, który […]

Uwaga! Zapomoga Świąteczna tylko do końca stycznia!

Zapomoga Świąteczna będzie wypłacana tylko do końca stycznia. Można ją odebrać codziennie od poniedziałku do piątku w pokoju związkowym (wew. 2896) w godz. 7.00 – 14.30. Nie odebrane w tym terminie środki zostaną przekazane na inne cele statutowe.

Zapomoga Świąteczna

Zgodnie z decyzją Zarządu Komisji Zakładowej nr 408 NSZZ „Solidarność” RM, na początku grudnia wypłacana będzie zapomoga świąteczna dla członków naszej zakładowej organizacji związkowej.

Miejsca i czas wypłaty:

Ursynów – pokój związkowy I p. Budynek KEI
6-12.12.2018, 9-14.

Wawelska – hol przy wejściu głównym
10.12.2018, 9-14.

Wybory Przewodniczącego i Komisji Zakładowej nr 408 NSZZ Solidarność RM

Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM informuje, że przekształciła się w Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów na kadencję 2018-2022r.

W związku z powyższym od dnia 8.10.2018.r. odbędą się wybory w okręgach wyborczych. Lista okręgów wyborczych dostępna będzie od 1.10.2018.r. w pokoju związkowym.

Po zakończonych wyborach w okręgach wyborczych Komisja Wyborcza ogłosi listę Delegatów oraz poda z dwutygodniowym wyprzedzeniem termin Walnego Zebrania Wyborczego Delegatów, które wybierze członków Komisji Zakładowej oraz Przewodniczącego/Przewodniczącą Komisji.