TABLICA OGŁOSZEŃ

Zapomoga Świąteczna

Zgodnie z decyzją Zarządu Komisji Zakładowej nr 408 NSZZ „Solidarność” RM, na początku grudnia wypłacana będzie zapomoga świąteczna dla członków naszej zakładowej organizacji związkowej.

Miejsca i czas wypłaty:

Ursynów – pokój związkowy I p. Budynek KEI
6-12.12.2018, 9-14.

Wawelska – hol przy wejściu głównym
10.12.2018, 9-14.

Wybory Przewodniczącego i Komisji Zakładowej nr 408 NSZZ Solidarność RM

Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM informuje, że przekształciła się w Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów na kadencję 2018-2022r.

W związku z powyższym od dnia 8.10.2018.r. odbędą się wybory w okręgach wyborczych. Lista okręgów wyborczych dostępna będzie od 1.10.2018.r. w pokoju związkowym.

Po zakończonych wyborach w okręgach wyborczych Komisja Wyborcza ogłosi listę Delegatów oraz poda z dwutygodniowym wyprzedzeniem termin Walnego Zebrania Wyborczego Delegatów, które wybierze członków Komisji Zakładowej oraz Przewodniczącego/Przewodniczącą Komisji.

Komunikat w sprawie zakończenia sporu zbiorowego

Niniejszym informujemy, że w dniu 11.09.2018.r. nasza organizacja związkowa oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej przy CO-I, zgodnie z postanowieniami Zarządów, podpisały z Pracodawcą porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty 4.10.2011.r.

Przyczyną zakończenia sporu było spełnienie przez stronę Pracodawcy zgłoszonych żądań:
– w zakresie minimalnych wynagrodzeń pracowników CO-I poprzez podpisanie w dniu 17.08.2018.r porozumienia płacowego,
– w zakresie żądania nr 2 i 3 poprzez uprzednie podpisanie protokołu cząstkowego.

Skan porozumienia

AKCJA PROTESTACYJNA ZZPZM 29.06.2018

KOLEŻANKI I KOLEDZY ZWIĄZKOWCY
 
W DNIU 29.06.2018 ZOSTANIE PRZEPROWADZONA AKCJA PROTESTACYJNA ORGANIZOWANA PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE ZRZESZONE W POROZUMIENIU ZAWODÓW MEDYCZNYCH…